دوشنبه 25 تير 1397
 اصول مدیریت تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه های EPC
کارگاه آموزشی
اصول مدیریت تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه های EPC
 

آقای سهیل مهابادی
 
یک­شنبه24 تیرماه 1397 ساعت 9 الی 17
 
سرفصل دوره:
 • مقدمه ای بر انواع قراردادهای پیمانکاری و تامینی و اصول و ضوابط حاکم بر قراردادها
 • تشریح متدلوژی قراردادها از منظر حوزه مسئولیت و ارتباط ارکان پروژه
 • آشنایی با مبانی و پیکره پروژه های EPC
 • مقایسه تطبیقی قراردادهای EPC با سایر قراردادهای پیمانکاری و تامینی
 • مقدمه ای بر مدیریت تدارکات و انواع کلی آن و طرح ریزی تدارکات در پروژه های EPC
 • مدیریت، برنامه ریزی، اجرا و کنترل کلیه فرآیندها و عملیات مدیریت کالا و گزارشات مربوطه
 • تهیه و تنظیم برنامه مدیریت کالا در پروژه های EPC
 • مدیریت ریسک تدارکات پروژه های EPC
 • چرخه فرآیندی مدیریت کالا و مواد
 • مبانی انتخاب تامین کننده در پروژه های EPC
 • دریافت، ارزیابی و انتخاب پیشنهاد بر مبنای محدوده پروژه
 • مروری بر حقوق پیمان و تهیه و تنظیم قراردادهای خرید
 • ساختار منابع انسانی و اجرایی مدیریت کالا و مواد و تخصص های مورد نیاز
 • مدیریت ارتباطات بین سازمان اجرایی و فروشندگان ، سازندگان و تامین کنندگان کالا وخدمات
 

هزینه دوره برای اعضای  اتاق 20.000 تومان و برای غیر عضو 80.000 تومان می باشد.
اطلاعات تکمیلی: 36612055 داخلی 2156و 2150