دوشنبه 25 تير 1397
 استراتژی فروش برای صادرات و بازاریابی
استراتژی فروش برای صادرات و بازاریابی
با سخنرانی
DR CLAUS.PETER.WEGENFUHR

متخصص در حوزه های خدمات بازاریابی، فروش، پروسه های تغییر، مدیریت، خلاقیت و نوآوری،

پنجشنبه 28 تیر 1397
پذیرش ساعت 16:30
شروع برنامه ساعت 17:00

میدان فیض- سالن همایشهای بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

ثبت نام در سمینار
از تاریخ 18 الی 22 تیر- 700/000 ریال  برای غیر عضو و 200/000 ریال برای اعضای اتاق
از تاریخ 23 الی 25 تیر- 1/000/000 ریال برای غیر عضو و 300/000 ریال برای اعضای اتاق
از تاریخ 26 الی 28 تیر- 1/200/000 ریال برای غیر عضو و 400/000 ریال برای اعضای اتاق

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36612055 داخلی 1801 و 1813 تماس حاصل نمایید